Học Viện Di Động

Nhận dạy nghề sửa chữa iPhone

Chương trình đào tạo Kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại di độngchuyên nghiệp là chương trình đào tạo hoàn chỉnh từ căn bản đến nâng cao. Khóa học này dành cho người bắt đầu học sửa ĐTDĐ và có mong muốn trở thành thợ sửa ĐTDĐ chuyên nghiệp. Chương trình được thiết kế theo từng Module chuyên đề riêng biệt, giúp người học hệ thống kiến thức dễ dàng:

PHẦN 1: KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CĂN BẢN.

1 – Chuyên đề Phần mềm căn bản

 • 1.1- Hướng dẫn cài Hình, nhạc, phim cho ĐTDĐ
 • 1.2 – Hướng dẫn cài Game và ứng dụng cho ĐTDĐ
 • 1.3 – Hướng dẫn mã test máy các dòng điện thoại cao cấp.

2 – Chuyên đề Điện tử căn bản

 • 2.1 – Kỹ thuật sử dụng các thiết bị sửa chữa ĐTDĐ.
 • 2.2 – Linh kiện điện tử dùng trong ĐTDĐ – Phương pháp kiểm tra
 • 2.3 – IC và kỹ thuật làm chân IC

3 – Chuyên đề các dòng điện thoại căn bản

 • 3.1- Giới thiệu khái quát về các dòng điện thoại căn bản
 • 3.2- Phương pháp sửa chữa dòng điện thoại căn bản
  • 3.2.1- Phân tích sơ đồ khối và nguyên lí họat động
  • 3.2.2- Phương pháp nhận diện IC
  • 3.2.3- Phân tích và sửa chữa các pan

   • 3.2.3.1- Pan nguồn
   • 3.2.3.2- Pan sóng
   • 3.2.3.3- Pan thiết bị ngoại vi: rung, chuông, loa, mic, sim, phím, sạc, đèn
PHẦN 2: KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG DÒNG CAO CẤP.

1 – Chuyên đề phần mềm các dòng cao cấp

 • 1.1. Phần mềm về hệ điều hành IOS
 • 1.2. Phần mềm về hệ điều hành android

2 – Chuyên đề Apple

 • 2.1 – Kỹ thuật sử dụng các thiết bị sửa chữa ĐTDĐ.
 • 2.2 – Linh kiện điện tử dùng trong ĐTDĐ – Phương pháp kiểm tra
 • 2.3 – IC và kỹ thuật làm chân IC

3 – Chuyên đề các dòng điện thoại căn bản

 • 2.1. Giới thiệu tổng quát về Apple.
  • 2.1.1. Giới thiệu hệ điều hành iOS của Apple.
  • 2.1.2. Hướng dẫn sử dụng Iphone, ipad và các nút chức năng.
  • 2.1.3. Hướng dẫn tháo – ráp máy và thay thế linh kiện cho Iphone.
  • 2.1.4. Phân tích và sửa chữa các pan:
   • 2.1.4.1- Pan nguồn
   • 2.1.4.2- Pan sóng
   • 2.1.4.3- Pan thiết bị ngoại vi: rung, chuông, loa, mic, sim, phím, sạc, đèn
 • 2.2 – Chuyên đề Android
  • 2.2.1. Giới thiệu hệ điều hành iOS.
  • 2.2.2. Hướng dẫn tháo – ráp máy và thay thế linh kiện của một số model thông dụng
  • 2.2.3. Phân tích và sửa chữa các pan:
   • 2.1.4.1- Pan nguồn
   • 2.1.4.2- Pan sóng
   • 2.1.4.3- Pan thiết bị ngoại vi: rung, chuông, loa, mic, sim, phím, sạc, đèn

Nhận dạy nghề sửa chữa điện thoại Android

Chương trình đào tạo Kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại di độngchuyên nghiệp là chương trình đào tạo hoàn chỉnh từ căn bản đến nâng cao. Khóa học này dành cho người bắt đầu học sửa ĐTDĐ và có mong muốn trở thành thợ sửa ĐTDĐ chuyên nghiệp. Chương trình được thiết kế theo từng Module chuyên đề riêng biệt, giúp người học hệ thống kiến thức dễ dàng:

PHẦN 1: KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CĂN BẢN.

1 – Chuyên đề Phần mềm căn bản

 • 1.1- Hướng dẫn cài Hình, nhạc, phim cho ĐTDĐ
 • 1.2 – Hướng dẫn cài Game và ứng dụng cho ĐTDĐ
 • 1.3 – Hướng dẫn mã test máy các dòng điện thoại cao cấp.

2 – Chuyên đề Điện tử căn bản

 • 2.1 – Kỹ thuật sử dụng các thiết bị sửa chữa ĐTDĐ.
 • 2.2 – Linh kiện điện tử dùng trong ĐTDĐ – Phương pháp kiểm tra
 • 2.3 – IC và kỹ thuật làm chân IC

3 – Chuyên đề các dòng điện thoại căn bản

 • 3.1- Giới thiệu khái quát về các dòng điện thoại căn bản
 • 3.2- Phương pháp sửa chữa dòng điện thoại căn bản
  • 3.2.1- Phân tích sơ đồ khối và nguyên lí họat động
  • 3.2.2- Phương pháp nhận diện IC
  • 3.2.3- Phân tích và sửa chữa các pan
   • 3.2.3.1- Pan nguồn
   • 3.2.3.2- Pan sóng
   • 3.2.3.3- Pan thiết bị ngoại vi: rung, chuông, loa, mic, sim, phím, sạc, đèn
PHẦN 2: KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG DÒNG CAO CẤP.

1 – Chuyên đề phần mềm các dòng cao cấp

 • 1.1. Phần mềm về hệ điều hành IOS
 • 1.2. Phần mềm về hệ điều hành android

2 – Chuyên đề Apple

 • 2.1 – Kỹ thuật sử dụng các thiết bị sửa chữa ĐTDĐ.
 • 2.2 – Linh kiện điện tử dùng trong ĐTDĐ – Phương pháp kiểm tra
 • 2.3 – IC và kỹ thuật làm chân IC

3 – Chuyên đề các dòng điện thoại căn bản

 • 2.1. Giới thiệu tổng quát về Apple.
  • 2.1.1. Giới thiệu hệ điều hành iOS của Apple.
  • 2.1.2. Hướng dẫn sử dụng Iphone, ipad và các nút chức năng.
  • 2.1.3. Hướng dẫn tháo – ráp máy và thay thế linh kiện cho Iphone.
  • 2.1.4. Phân tích và sửa chữa các pan:
   • 2.1.4.1- Pan nguồn
   • 2.1.4.2- Pan sóng
   • 2.1.4.3- Pan thiết bị ngoại vi: rung, chuông, loa, mic, sim, phím, sạc, đèn
 • 2.2 – Chuyên đề Android
  • 2.2.1. Giới thiệu hệ điều hành iOS.
  • 2.2.2. Hướng dẫn tháo – ráp máy và thay thế linh kiện của một số model thông dụng
  • 2.2.3. Phân tích và sửa chữa các pan:
   • 2.1.4.1- Pan nguồn
   • 2.1.4.2- Pan sóng
   • 2.1.4.3- Pan thiết bị ngoại vi: rung, chuông, loa, mic, sim, phím, sạc, đèn

Nhận dạy nghề Ép kính, Làm màn hình

Chương trình đào tạo Kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại di độngchuyên nghiệp là chương trình đào tạo hoàn chỉnh từ căn bản đến nâng cao. Khóa học này dành cho người bắt đầu học sửa ĐTDĐ và có mong muốn trở thành thợ sửa ĐTDĐ chuyên nghiệp. Chương trình được thiết kế theo từng Module chuyên đề riêng biệt, giúp người học hệ thống kiến thức dễ dàng:

PHẦN 1: KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CĂN BẢN.

1 – Chuyên đề Phần mềm căn bản

 • 1.1- Hướng dẫn cài Hình, nhạc, phim cho ĐTDĐ
 • 1.2 – Hướng dẫn cài Game và ứng dụng cho ĐTDĐ
 • 1.3 – Hướng dẫn mã test máy các dòng điện thoại cao cấp.

2 – Chuyên đề Điện tử căn bản

 • 2.1 – Kỹ thuật sử dụng các thiết bị sửa chữa ĐTDĐ.
 • 2.2 – Linh kiện điện tử dùng trong ĐTDĐ – Phương pháp kiểm tra
 • 2.3 – IC và kỹ thuật làm chân IC

3 – Chuyên đề các dòng điện thoại căn bản

 • 3.1- Giới thiệu khái quát về các dòng điện thoại căn bản
 • 3.2- Phương pháp sửa chữa dòng điện thoại căn bản
  • 3.2.1- Phân tích sơ đồ khối và nguyên lí họat động
  • 3.2.2- Phương pháp nhận diện IC
  • 3.2.3- Phân tích và sửa chữa các pan

   • 3.2.3.1- Pan nguồn
   • 3.2.3.2- Pan sóng
   • 3.2.3.3- Pan thiết bị ngoại vi: rung, chuông, loa, mic, sim, phím, sạc, đèn
PHẦN 2: KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG DÒNG CAO CẤP.

1 – Chuyên đề phần mềm các dòng cao cấp

 • 1.1. Phần mềm về hệ điều hành IOS
 • 1.2. Phần mềm về hệ điều hành android

2 – Chuyên đề Apple

 • 2.1 – Kỹ thuật sử dụng các thiết bị sửa chữa ĐTDĐ.
 • 2.2 – Linh kiện điện tử dùng trong ĐTDĐ – Phương pháp kiểm tra
 • 2.3 – IC và kỹ thuật làm chân IC

3 – Chuyên đề các dòng điện thoại căn bản

 • 2.1. Giới thiệu tổng quát về Apple.
  • 2.1.1. Giới thiệu hệ điều hành iOS của Apple.
  • 2.1.2. Hướng dẫn sử dụng Iphone, ipad và các nút chức năng.
  • 2.1.3. Hướng dẫn tháo – ráp máy và thay thế linh kiện cho Iphone.
  • 2.1.4. Phân tích và sửa chữa các pan:
   • 2.1.4.1- Pan nguồn
   • 2.1.4.2- Pan sóng
   • 2.1.4.3- Pan thiết bị ngoại vi: rung, chuông, loa, mic, sim, phím, sạc, đèn
 • 2.2 – Chuyên đề Android
  • 2.2.1. Giới thiệu hệ điều hành iOS.
  • 2.2.2. Hướng dẫn tháo – ráp máy và thay thế linh kiện của một số model thông dụng
  • 2.2.3. Phân tích và sửa chữa các pan:
   • 2.1.4.1- Pan nguồn
   • 2.1.4.2- Pan sóng
   • 2.1.4.3- Pan thiết bị ngoại vi: rung, chuông, loa, mic, sim, phím, sạc, đèn

Nhận dạy nghề Phần mềm smartphone

Chương trình đào tạo Kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại di độngchuyên nghiệp là chương trình đào tạo hoàn chỉnh từ căn bản đến nâng cao. Khóa học này dành cho người bắt đầu học sửa ĐTDĐ và có mong muốn trở thành thợ sửa ĐTDĐ chuyên nghiệp. Chương trình được thiết kế theo từng Module chuyên đề riêng biệt, giúp người học hệ thống kiến thức dễ dàng:

PHẦN 1: KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CĂN BẢN.

1 – Chuyên đề Phần mềm căn bản

 • 1.1- Hướng dẫn cài Hình, nhạc, phim cho ĐTDĐ
 • 1.2 – Hướng dẫn cài Game và ứng dụng cho ĐTDĐ
 • 1.3 – Hướng dẫn mã test máy các dòng điện thoại cao cấp.

2 – Chuyên đề Điện tử căn bản

 • 2.1 – Kỹ thuật sử dụng các thiết bị sửa chữa ĐTDĐ.
 • 2.2 – Linh kiện điện tử dùng trong ĐTDĐ – Phương pháp kiểm tra
 • 2.3 – IC và kỹ thuật làm chân IC

3 – Chuyên đề các dòng điện thoại căn bản

 • 3.1- Giới thiệu khái quát về các dòng điện thoại căn bản
 • 3.2- Phương pháp sửa chữa dòng điện thoại căn bản
  • 3.2.1- Phân tích sơ đồ khối và nguyên lí họat động
  • 3.2.2- Phương pháp nhận diện IC
  • 3.2.3- Phân tích và sửa chữa các pan

   • 3.2.3.1- Pan nguồn
   • 3.2.3.2- Pan sóng
   • 3.2.3.3- Pan thiết bị ngoại vi: rung, chuông, loa, mic, sim, phím, sạc, đèn
PHẦN 2: KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG DÒNG CAO CẤP.

1 – Chuyên đề phần mềm các dòng cao cấp

 • 1.1. Phần mềm về hệ điều hành IOS
 • 1.2. Phần mềm về hệ điều hành android

2 – Chuyên đề Apple

 • 2.1 – Kỹ thuật sử dụng các thiết bị sửa chữa ĐTDĐ.
 • 2.2 – Linh kiện điện tử dùng trong ĐTDĐ – Phương pháp kiểm tra
 • 2.3 – IC và kỹ thuật làm chân IC

3 – Chuyên đề các dòng điện thoại căn bản

 • 2.1. Giới thiệu tổng quát về Apple.
  • 2.1.1. Giới thiệu hệ điều hành iOS của Apple.
  • 2.1.2. Hướng dẫn sử dụng Iphone, ipad và các nút chức năng.
  • 2.1.3. Hướng dẫn tháo – ráp máy và thay thế linh kiện cho Iphone.
  • 2.1.4. Phân tích và sửa chữa các pan:
   • 2.1.4.1- Pan nguồn
   • 2.1.4.2- Pan sóng
   • 2.1.4.3- Pan thiết bị ngoại vi: rung, chuông, loa, mic, sim, phím, sạc, đèn
 • 2.2 – Chuyên đề Android
  • 2.2.1. Giới thiệu hệ điều hành iOS.
  • 2.2.2. Hướng dẫn tháo – ráp máy và thay thế linh kiện của một số model thông dụng
  • 2.2.3. Phân tích và sửa chữa các pan:
   • 2.1.4.1- Pan nguồn
   • 2.1.4.2- Pan sóng
   • 2.1.4.3- Pan thiết bị ngoại vi: rung, chuông, loa, mic, sim, phím, sạc, đèn